ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA

Z časových důvodů není možné uspořádat vždy a všude úvodní přednášku s Timem na živo. Rozhodli jsme se s Vámi proto sdílet video přednášku, kde se o meditaci dozvíte vše potřebné, abyste se mohli rozhodnout, zda-li se chcete zúčastnit kurzu, kde si pak můžete tuto techniku osvojit.

Odkaz na video: https://youtu.be/Zftq1lIQooQ

Přednáška trvá jen hodinu a půl a objasní:

-  Hlubší pochopení fungování těla a mysli a toho, jak na ně působí stres

-  Význam meditace v každodenním životě člověka naší doby

-  Samotná technika - proč je tak účinná a snadno osvojitelná

-  Přínosy meditace

-  Průběh výukového kurzu

JAK PROBÍHÁ KURZ VÉDSKÉ MEDITACE

Kurz se skládá ze čtyř lekcí probíhajících ve čtyřech po sobě následujících dnech.

První lekce zahrnuje soukromé pokyny k provádění Vaší osobní techniky (1,5 – 2 hodiny) a termín se domlouvá s každým individuálně.

Následující kontrolní lekce probíhají v celé skupině přihlášených v dalších po sobě jdoucích dnech, vždy 2 – 2,5 hodiny, většinou v podvečer. Dozvíte se zde detailní informace o tom, jak meditace funguje, jak ji správně provádět, kdy a kde meditovat, Tim se ujistí, že je vše srozumitelné, že je Vám s technikou příjemně a vše je jednoduché. Bude čas i prostor pro Vaše otázky a také pro společnou meditaci.

KURZY:

Česká republika 2021

Vzhledem k tomu, že cestování je v době covidu velmi nepředvídatelné, nejsou na rok 2021 zatím v plánu žádné cesty.
Do doby, než budu moci Českou republiku opět navštívit, obracejte se, prosím, na mou kolegyni Terezu Böhmovou v Praze, kterou jsem osobně vyškolil.
Tereza se mnou spolupracovala mnoho let a má také učitelské požehnání mého mentora, světoznámého Thoma Knolese, který je inspirací pro celosvětovou výuku védské meditace.

PŘÍSPĚVEK NA KURZ

Kurz nemá pevně stanovenou cenu. Výše příspěvku na kurz vychází z odedávna dodržované tradice výuky meditace v Indii.

V dávných dobách museli zájemci cestovat do Himalájí, vyhledat zde učitele a alespoň týden pomáhat v jeho domácnosti nebo hospodářství, čímž prokázali svoje odhodlání a touhu naučit se meditaci.

Proto je výše příspěvku na kurz pohyblivá v závislosti na týdenním příjmu účastníků, aby měl kurz pro všechny stejnou relativní hodnotu. Je na žákovi, aby dal tolik, kolik odpovídá jeho finanční situaci a kolik cítí, že může dát. Obvyklý příspěvek je mezi čtyřmi a půl a osmi tisíci korunami.

Tento příspěvek umožňuje Timovi plně se věnovat sdílení tohoto vzácného vědění a přinášet ho tam „kde není“. V případě, že jste ve finanční tísni, obraťte se na nás a najdeme společně řešení. Každému, kdo se chce naučit meditovat, vyjdeme vstříc, ať už je jeho situace jakákoliv.

 

Prosím o zaslání podrobnějších informací