ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY

Tim pořádá pravidelné úvodní přednášky, kde se o meditaci dozvíte vše potřebné, abyste se mohli rozhodnout, zdali se chcete zúčastnit kurzu, kde si pak můžete meditaci osvojit.

Úvodní přednášky trvají hodinu a půl, jsou zdarma a nezávazné.

Podle potřeby je zajištěno tlumočení. Přednáška je zaměřena na následující témata:

-  Hlubší pochopení fungování těla a mysli a toho, jak na ně působí stres

-  Význam meditace v každodenním životě člověka naší doby

-  Samotná technika - proč je tak účinná a snadno osvojitelná

-  Přínosy meditace

-  Průběh výukového kurzu

-  Příležitost pro dotazy - Tim má velmi rád otázky, proto se ptejte na vše, co vás zajímá.

PRAHA:

Prague: 17.5.18.  18:00-19.30

Kavana co hleda jmena

Stroupeznickeho 10

www.vedskecentrum.cz/events

Prague: 14.6.18.  18:00-19.30

Kavana co hleda jmena

Stroupeznickeho 10

www.vedskecentrum.cz/events

Prague: 21.6.18.  18:00-19.30

Kavana co hleda jmena

Stroupeznickeho 10

www.vedskecentrum.cz/events

 

JAK PROBÍHÁ KURZ VÉDSKÉ MEDITACE

Kurz se skládá ze čtyř lekcí probíhajících ve čtyřech po sobě následujících dnech.

První lekce zahrnuje soukromé pokyny k provádění Vaší osobní techniky (1,5 – 2 hodiny) a termín se domlouvá s každým individuálně.

Následující kontrolní lekce probíhají v celé skupině přihlášených v dalších po sobě jdoucích dnech, vždy 1,5 – 2,5 hodiny (podle toho, zda jsou jen v angličtině, nebo jsou tlumočeny). Dozvíte se zde detailní informace o tom, jak meditace funguje, jak ji správně provádět, kdy a kde meditovat atd. Součástí je i skupinová meditace a prostor pro dotazy.

Kurzy:

PRAHA, CZ:

Můj příští kurz Védských meditací v angličtině a češtině proběhne.

    

20-23.5.18       Friends Coffee House. Paleckeho 7. Praha 1

24-27.6.18   Friends Coffee House. Paleckeho 7. Praha 1

 

Prosím o zaslání podrobnějších informací 

 

CHUDRIM, CZ:

15-18.6.18      Iva     725 025 936  ivacenovska@gmail.com

 

 

PŘÍSPĚVEK NA KURZ

Kurz nemá pevně stanovenou cenu. Výše příspěvku na kurz vychází z odedávna dodržované tradice výuky meditace v Indii.

V dávných dobách museli zájemci cestovat do Himalájí, vyhledat zde učitele a týden pak pomáhat v jeho domácnosti nebo hospodářství, čímž prokázali svoje odhodlání a touhu naučit se meditaci.

Proto je výše příspěvku na kurz je pohyblivá v závislosti na týdenním příjmu tak, aby měl kurz pro všechny stejnou relativní hodnotu. Je na žákovi, aby dal tolik, kolik odpovídá jeho finanční situaci a kolik cítí, že může dát. Obvyklý příspěvek je mezi čtyřmi a půl a osmi tisíci korunami.

Tento příspěvek umožňuje Timovi plně se věnovat sdílení tohoto vzácného vědění a jeho přinášení tam, „kde není“. V případě, že jste ve finanční tísni, tak se na nás obraťte a najdeme společně řešení. Každému, kdo se chce naučit meditovat, vyjdeme vstříc, ať už je jeho situace jakákoli.

Prosím o zaslání podrobnějších informací